– Вместимост 240 мл – Комплект от 6 бр. – 24% оловен кристал