Мандалите са сред най-предизвикателните дизайни за оцветяване, тъй като предлагат неограничени възножности за избор и преливане на цветове. Тук ще откриете изображения с отпечатани номера, които отговарят на съответните цветове: използвайте ги като насоки или дайте воля на въображението си!