Следвай мечтите си, защото те знаят пътя. А ако иска да бъдеш единствен по рода си, бъде себе си.